Veelgestelde vragen

Onderstaand vind je een lijst met veelgestelde vragen over het project De Lusthof.

Staat je vraag hier niet bij? Neem dan contact op met verkoopadviseurs!

Algemeen

De Lusthof is een deelplan in Kop West, gelegen aan de rand van de historisch binnenstad van Purmerend.

In totaal worden in De Lusthof 84 woningen gebouwd, bestaande uit:

- 11 royale gezinswoningen

- 21 moderne koopappartementen

 

Huur
53 appartementen, bestemd voor middeldure huur en vrije sector.

Naar verwachting in het najaar van 2023.

In De Lusthof worden 53 appartementen gerealiseerd, bestemd voor middeldure huur en vrije sector. Naar verwachting start het verhuurproces in het voorjaar van 2023.

Proces en planning

Aanmelden als geïnteresseerde in De Lusthof kan digitaal via de website. Dit doe je door je gegevens achter te laten in de aanmeldomgeving. Zodra de verkoop daadwerkelijk start, word je als geïnteresseerde op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief. Let op! Aanmelden is nog geen officiële inschrijving voor de start verkoop.

De exacte datum van start verkoop is nog niet bekend. Wij streven naar een verkoop in kwartaal 1 van 2022. Vanaf start verkoop kun je je definitief inschrijven via het digitale inschrijfformulier. Dit digitale formulier zal dan in je account zichtbaar zijn.

Afhankelijk van de maatregelen rondom Covid-19 wordt bepaald of een verkoopbijeenkomst mogelijk is. Tijdens deze bijeenkomst kunnen fysiek vragen beantwoord worden. Indien deze bijeenkomst niet mogelijk is wordt de sessie digitaal georganiseerd door het verkoopteam. Wanneer gewenst is er een persoonlijke afspraak mogelijk.

Het kan zomaar gebeuren dat zich straks meer belangstellenden melden dan dat er bouwnummers te koop zijn. Wij proberen zoveel mogelijk kandidaten het bouwnummer van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers.

Is er één kandidaat voor één bouwnummer, dan wordt het bouwnummer aan die persoon toegewezen.

Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Wij kijken via een geautomatiseerd systeem daarbij als eerste naar de financiële haalbaarheid middels de geüploade financiële check, het systeem kijkt niet of je de woning één keer of tien keer kunt betalen, één keer is voldoende. Daarna kijkt het systeem naar je eerste voorkeur bouwnummer, bij meerdere kandidaten wijst het systeem ad random toe.

De financiële check zorgt ervoor dat je een voorrangspositie hebt ten opzichte van kandidaten die geen financiële check bij hun inschrijfformulier voegen. 

Wij adviseren je om zoveel mogelijk bouwnummers in te vullen, om de kans op een woning te vergroten. Er wordt overigens niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop je het digitale inschrijfformulier hebt geüpload tijdens de inschrijfperiode.

De verkoopprijzen zijn bij start verkoop vastgesteld. Er vindt geen biedingsprocedure plaats bij de toewijzing. De prijzen hebben een geldigheidsdatum zoals vermeld op de prijslijst

Vrij Op Naam betekent dat u koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

 • Bouw- en grondkosten
 • Alle woningen zijn voorzien van een badkamer en toilet met tegels & sanitair
 • Kosten van architect en overige adviseurs
 • Toezichtkosten tijdens de bouw
 • Eenmalige aansluitkosten --nutsvoorzieningen: elektra, water en riolering
 • Notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van je woning
 • Omzetbelasting (21% BTW). Eventuele wettelijk bepaalde verhogingen van het BTW tarief worden doorberekend
 • Kosten Certificaat Woningborg

Kosten die niet in de V.O.N. zitten zijn o.a.:

 • Kosten voor eventueel meerwerk kopers opties
 • Keuken
 • Advies- en bemiddelingskosten voor hypothecaire lening
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, cai en nutsvoorzieningen
 • Notaris- en kadasterkosten voor jouw hypotheek
 • Renteverlies tijdens de bouw

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

De verkoop zal grotendeels online plaats vinden. Vanaf start verkoop is alle verkoopdocumentatie als download beschikbaar op de website. Denk hierbij aan de brochure, de definitieve VON prijslijst, de technische omschrijving en de kopers optielijst. Na de selectie vindt een gesprek plaats waarbij een optie genomen kan worden op een specifiek bouwnummer. Optietermijn duurt maximaal een kalenderweek. Binnen de optietermijn dien je een keuze te maken om over te gaan tot de koop van de woning. Het tekenen van het koopcontract vindt digitaal plaats.

Nee, de verkoop verloopt straks via de projectnotaris van De Lusthof (Actus Notarissen te Purmerend).

Ja, minimaal 70% van de 32 koopwoningen dienen verkocht te zijn voordat de bouw kan beginnen. Bovendien zal er onder andere bepaald zijn dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning (bouwvergunning) verleend moet zijn.

Faciliteiten

Alle koopwoningen en koopappartementen beschikken over één eigen parkeerplaats in de parkeergarage. Optioneel wordt een tweede parkeerplaats te koop/huur aangeboden.

In de basis worden geen elektrische laadpalen gerealiseerd. Wel worden voorzieningen aangelegd ten behoeve van de in de toekomst aan te leggen elektrische laadpalen.

Ja, in de parkeergarage zijn 5 deelauto’s beschikbaar.

Ja, optioneel wordt een tweede parkeerplaats te koop/huur aangeboden.

De Lusthof is voorzien in parkeerplaatsen voor bezoekers. De parkeergarage is exclusief voorbehouden voor de bewoners van De Lusthof.

In de parkeergarage is tevens ruimte gereserveerd voor het stallen van fietsen, scooters, speciale fietsen (o.a. bakfietsen).

Nee, je kunt de batterij in je woning opladen.

Ja, elk appartementenblok is voorzien van een lift. De eengezinswoningen hebben geen lift in de woning.

Nee, er worden geen speeltoestellen gerealiseerd.

Het binnengebied wordt door de Vereniging van Eigenaren (VVE) beheerd.

De gemeenschappelijke delen van de binnentuin worden onderhouden door een hovenier. Deze hovenier wordt door- en vanuit de VVE, gekozen, gecontracteerd en betaald. De VVE maakt afspraken met de hovenier over het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin.

Huisdieren zijn toegestaan in De Lusthof.

Financiering

Zodra je naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaal je de koopsom van de grond. De aanneemsom betaal je vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvang je van de aannemer een factuur, die je vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. Je kunt voor betaling zorgen door de factuur uit eigen middelen te betalen of deze door te sturen naar jouw hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorgdragen voor betaling.

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomen of zoveel later als vastgelegd in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente/grondrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

Duurzaamheid en energie:

De woningen worden gebouwd volgens BENG. Meer informatie over BENG vindt u hier
Daarnaast is het project aangesloten duurzame Purmerendse warmtenet (www.stadsverwarmingpurmerend.nl).

Alle koopwoningen worden voorzien een systeem voor warmte- en koude terugwinning. Via dit systeem wordt een continue luchtverversing gegarandeerd. In de winter zorgt de wisselaar in het systeem voor warmteterugwinning: de uitgaande lucht stroomt in luchtkanaaltjes langs de koude buitenlucht om de lucht die de woning ingaat op te warmen. In de zomer gebeurt het omgekeerde: de buitenlucht draagt dan warmte af op de uitgaande koelere binnenlucht. Hiermee is er zowel in de winter als zomer een uitstekend binnenklimaat mogelijk. Verder zijn de woningen voorzien van PV-panelen en is op specifieke plekken zonwering toegepast.

Alle woningen hebben vloerverwarming.

Invloed en ontwerp

Alle ruimten hebben een plafondhoogte van 2.600mm+.

De meerwerkopties/ kopers opties en bijbehorende prijzen zijn nog niet bekend. Deze zijn vanaf start verkoop bekend en zullen dan als download op de projectwebsite worden geplaatst. 

Ja, dat kan. Wel wordt dan een gelimiteerde garantie afgesproken over de vervallen onderdelen. Deze wens kan in het persoonlijke gesprek met de kopersbegeleider worden doorgenomen. In het gesprek kan dan goed worden toegelicht welke garanties vervallen en wat de consequenties (risico’s) zijn. Hiermee kan dan, in eigen beheer en onder eigen verantwoordelijkheid ná oplevering invulling worden gegeven aan de persoonlijke wensen. Tijdens de bouwwerkzaamheden van de woning zijn werkzaamheden door derden (niet onder contract / verantwoording van de aannemer) niet mogelijk.

Nee, er is geen keuken in de VON-prijs inbegrepen.